Política de privacitat

RESPONSABLE DEL FITXER I TRACTAMENT

Raó Social: Monestir de Sanr Joan de les Abadesses, (des d’ara el Monestir) és una associació sense ànim de lucre, domiciliada a C / …. , Espanya.

Mitjançant aquest avís, el Monestir informa als usuaris del lloc web que, en compliment de l’Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals ia la lliure circulació de dades (en endavant, RGPD), les dades personals facilitades seran incorporades al nostre fitxer titularitat del Monestir

L’accés al nostre lloc web no exigeix que l’usuari realitzi un registre previ. No obstant això, l’accés i navegació a través d’aquest lloc web suposa que l’usuari accepta en la seva totalitat la present política de privacitat i la de cookies.

I. Legitimació per al tractament

La legitimació per part del Monestir per dur a terme el tractament de les dades dels usuaris es troba en el consentiment de l’interessat, sol·licitat pel cas concret.

El tractament de les dades amb la finalitat de remetre butlletins electrònics sobre esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat, es basa en l’interès legítim del Monestir per dur a terme aquests tractaments d’acord amb la normativa vigent.

Addicionalment, la legitimació per al tractament de les seves dades, en relació a qualsevol consulta que pugui realitzar-se a través d’aquesta pàgina web, es basa en el consentiment de l’usuari que remet les seves dades, el qual pot ser retirat en qualsevol moment, sempre que això no obstaculitzi la relació existent entre les parts o amb excepció d’obligació legal de conservar-les. No obstant això, la retirada del seu consentiment no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Finalment, es podrà utilitzar la informació de l’usuari per al compliment de les diferents obligacions legals del Monestir.

II. Finalitat de l’tractament

L’informem que es recullen exclusivament aquelles dades necessàries per al correcte desenvolupament de la relació existent entre les parts, i en concret, per alguna/es de les següents finalitats:

– Gestionar l’ús de qualsevol d’aquelles funcionalitats que es posa a la seva disposició en aquest espai web, incloent, de forma enunciativa i per tant, no limitadora, la subscripció als butlletins informatius i les consultes o sol·licituds d’informació.

L’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes. Les dades de caràcter personal que ens faciliti seran sempre tractades de conformitat amb el RGPD.

Com a conseqüència de l’accés dels usuaris a la present pàgina es generen uns fitxers de dades de caràcter personal titularitat del Monestir.

Li comuniquem que el Monestir és el destinatari final d’aquestes dades i és qui decideix sobre la finalitat, contingut i ús de l’tractament de les dades de caràcter personal que ens facilitin els usuaris.

III. Comunicació de dades

Li recordem que el Monestir no realitzarà cessions a tercers, excepte en cas d’obligació legal.

IV. Mesures de seguretat

En compliment de la normativa vigent, el Monestir garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades.

El Monestir fa patent el seu compromís amb la protecció de les dades personals i la privacitat dels usuaris, i porta a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

V. Períodes de conservació de dades

L’informem que les seves dades seran suprimits en el moment que revoqui el seu consentiment, procedint a la seva destrucció, excepte en el cas que hi hagi una norma legal que requereixi la seva conservació, procedint, en aquest cas, el bloqueig de les dades fins que transcorri el termini de conservació.

VI. Drets dels usuaris

Finalment, també l’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal que preveu la normativa en matèria de protecció de dades, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia de el document d’identitat a l’correu electrònic info@monestirsantjoanabadesses.cat.

En concret pot exercir els drets que es desenvolupen a continuació:

– Revocar els consentiments atorgats.
– Obtenir confirmació sobre si el Monestir està tractant dades personals que el concerneixen o no.
– Accedir a les seves dades personals.
– Rectificar les dades inexactes o incompletes.
– Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
– Exercir la limitació de l’tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
– En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular a el tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. El Monestir deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
– Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades adoptades per part del Monestir, si escau.
Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, situada al C / Jorge Juan, 6 de Madrid (CP 28001) .

Aquest lloc web pot contenir enllaços a pàgines externes, el Monestir no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts ni sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines o llocs web.

El Monestir es reserva el dret de modificar la present política de privacitat d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legal, jurisprudencial, o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’ús de la web després dels canvis, implicarà l’acceptació dels mateixos.

Política de cookies

Perquè aquest lloc funcioni adequadament, de vegades s’instal·len en els dispositius dels usuaris petits fitxers de dades coneguts com cookies

Què són les cookies?

Una cookie és un petit fitxer de text que les pàgines web instal·len a l’ordinador o el dispositiu mòbil dels usuaris . Les cookies fan possible que la pàgina recordi les accions i preferències de l’usuari, perquè aquest no hagi de tornar-les a configurar quan torni al lloc o navegui per les seves pàgines.

Com utilitzem les cookies?

Cookies tècniques: Utilitzem cookies tècniques per a mostrar la nostra pàgina web i fer que funcioni correctament, aquestes galetes tècniques són absolutament necessàries perquè la pàgina web funcioni correctament.

Cookies funcionals: També utilitzem cookies funcionals per recordar les preferències i per ajudar a utilitzar la nostra pàgina web d’una forma eficient. Aquestes galetes funcionals no són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, però li afegeixen funcionalitat i milloren la teva experiència com a usuari.

Cookies analítiques: Utilitzem cookies analítiques per entendre com utilitzen la pàgina web nostres usuaris, detectar què funciona i què no, optimitzar i millorar la pàgina web i assegurar-nos que els nostres usuaris segueixen considerant la nostra pàgina web interessant i rellevant.

Com controlar les galetes

Vostè pot controlar o esborrar les galetes sempre que ho desitgi: per a més informació, consulteu AllAboutCookies.org. A més de poder eliminar totes les galetes que ja es troben al seu ordinador, també pot configurar la majoria dels navegadors perquè deixin d’acceptar-les. Però tingui present que, si rebutja les galetes, és possible que hagi de tornar a configurar manualment les seves preferències cada vegada que visiti un lloc i que deixin de funcionar determinats serveis i funcionalitats.